← Overzicht Vies pensioen nieuws
mei 7, 2020

Interview Toon

Rotterdam 07-05-2020 door Margot Kwee Toon is oprichter van de campagne ‘Jij hebt een Vies Pensioen’ en ook mede-eigenaar van Cafe de Ceuvel (https://deceuvel.nl/). Het doel van de campagne is dat het Pensioenfonds Horeca & Catering Nederland (PH&C) stopt met investeren in fossiele brandstoffen. Waarom? “Ik vind het niet kunnen dat geld dat bedoeld is voor onze toekomst te investeren in dingen die juist onze toekomst onderuit halen. Het is niet alleen onethisch, maar ook nog is financieel onaantrekkelijk en riskanter” aldus Toon. Onlangs is hij aangedragen als lid van het verantwoordingsorgaan Horeca & Catering. Hiermee hoopt hij naast extern druk  te creëren via de petitie (tekenen kan nog steeds via: viespensioen.nl) dit ook intern te doen via het verantwoordingsorgaan dat onderdeel is van het pensioenfonds. Ik ben benieuwd hoe hij dit wilt aanpakken en houd daarom een online-interview met hem via Zoom.

“Hoi Toon, gefeliciteerd met jouw nieuwe positie binnen het verantwoordingsorgaan van het Horeca & Catering Pensioen fonds”

“Bedankt”

“Wat doet zo’n verantwoordingsorgaan eigenlijk?”

“Het is voornamelijk een controlerende functie op het beleid en visie van het bestuur. Maar we mogen ook adviezen geven”

“Hm. Zou je kort kunnen uitleggen wat de initiële motivatie is van de campagne en hoe deze positie hieraan bijdraagt?”

 “Een paar jaar geleden heb ik een café opgezet met de ambitie alles zo duurzaam te maken als maar kon. Toen kwam ik erachter dat het horeca pensioenfonds waar we waren aangesloten investeerde in fossiele brandstoffen. Ik vond dit bizar: geld dat bedoeld is voor onze toekomst – onze waardige, oude dag – te investeren in dingen die juist onze toekomst onderuit halen. Daarnaast heeft een bevriend econome een onderzoek gedaan waaruit bleek dat als het pensioenfonds 10 jaar geleden uit de fossiele brandstoffen was gestapt de dekkingsgraad van het fonds beter was geweest! Het is dus niet alleen onethisch, maar ook nog is financieel onaantrekkelijk en riskanter. Dit is ook maar is gebleken uit de twee opeenvolgende crisissen: eerst de oliecrisis en toen de corona crisis.”

“Oke oke. Maar hoe gaat die positie daar dan verandering in brengen?”

“Nou, ik ga ze natuurlijk de neus op de feiten drukken wanneer het maar kan. Op een vriendelijke doch dwingende manier natuurlijk 😉 Daarbij is het een kans om niet alleen extern druk uit te oefenen maar ook intern. Uiteindelijk moet er intern veranderingen plaatsvinden en door dit verhaal te laten horen zal het binnen het pensioenfonds een onderwerp van gesprek worden. Dit is een belangrijke stap!”

“Goed punt. Maar waarom zou ik als jong persoon me druk maken om mijn pensioen en haar investeringen in fossiele brandstoffen?”

“Ten eerste: het zorgt ervoor dat jij zorgeloos kan genieten van je oude dag. Het investeren in fossiele brandstoffen brengt dit in gevaar. Daarbij is het pensioenstelsel in Nederland het grootste van de wereld: er gaan honderden miljarden in om. En het is ook nog eens een democratisch stelsel. Dus eigenlijk heb je een enorm machtig beïnvloedings-tool in handen. Hoe wil jij dat de wereld eruit gaat zien?”

“Oke. Ik ben overtuigd! Wat kan ik doen om hier aan bij te dragen?”

“Of je nu horecaondernemer bent, horecamedewerker of helemaal niks met de horeca te maken hebt: teken de petitie via viespensioen.nl en deel het met iedereen die graag in een gezonde, duurzame wereld leeft.”

“En wat dan?”

“Begin juni gaan we de petitie voordragen aan het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering Nederland (PH&C). En dit is nog maar het begin, uiteindelijk willen wij alle pensioenfondsen laten divesteren in fossiele brandstoffen.”